पोळी-भाकरी मुख्यपान

सात पदरी पोळी


साहित्य - ३ वाटया कणीक , अर्धी वाटी तुपाचे मोहन, मीठ

कृती - सर्व एकत्र करून पीठ भिजवावे. नंतर तासभर झाकून ठेवावे, नंतर त्याचे गोळे करून मोठी पोळी लाटावी. पोळीला वरून गरम तुप लावावे. नंतर त्याची गुडांळी करावी, ही गुडांळी हलक्या हाताने उभ्या बाजुने दाबावी व १५ मिनिटे बाजुला ठेवावी. अशा तर्‍हेने सर्व पोळया लाटून घ्या. नंतर ह्या दाबलेल्या गुडांळीची थोडी पिठी वापरून पुन्हा पोळी लाटा व तव्यावर शेकून घ्या. नंतर गॅसवर भाकरीप्रमाणे शेका व लगेच तूप लावा. दोन्ही हाताच्या तळव्यात धरून हळू थोपटल्यासारखे करा. त्याचे ४ तुकडे करून वाढा, तुकडे केल्यामुळे परद सुटलेले दिसतील.

घडीची पोळी


साहित्य - २ वाटया कणीक, ४ चमचे तेलाचे मोहन, मीठ

कृतीसर्व एकत्र करून पीठ भिजवावे. नंतर झाकून ठेवावे. कणीक मळून घ्यावी. लहान पोळी लाटून त्याला तेल लावावे. तेलावर थोडी पिठी लावावी, नंतर त्याची घडी घालावी, त्यावरही थोडे तेल पिठी घालून पुन्हा घडी घालावी. नंतर पीठीवर पोळी लाटावी. लाटतांना एकदा उलटून पुन्हा लाटावी. म्हणजे दोन्हीकडचे पदर सारखे लाटले जातील. तव्यावर पोळी टाकावी. नंतर सरकवून गोल फिरवावी व उलटावी. ती चांगली फुगली की तव्यावर कपडयाने कडा दाबाव्यात. पुन्हा उलटून दुसर्‍या बाजूने डाग पडले की काढावी. हलक्या हाताने उभी आपटावी म्हणजे वाफ बाहेर पडेल. नंतर पोळीला लगेच तूप लावावे.

पुरण पोळी


साहित्य  - १ किलो हरभर्‍याची डाळ, अर्धा किलो उत्तम गूळ, अर्धा किलो साखर, १०-१२ वेलदोडयांची पूड, थोडेसे केशर, पाव जायफळाची पूड, १ फूलपात्र रवा, १ फूलपात्र कणीक, २ फूलपात्री भरुन मैदा, १ वाटी तेल, चवीपुरते मीठ

कृती  -  हरभर्‍याची डाळ स्वच्छ धुवून पाणी घालून प्रेशरकुकरमध्ये शिजत घालावी. शिजतांना त्यात थोडे तेल व हळद घालावी. डाळ चांगली शिजली की टोपलीत उपसून टाकावी. सर्व पाणी निथळले की डाळीत चिरलेला गूळ व साखर घालून डाळ पुन्हा गॅसवर शिजवावी. पूरण चांगले घटृट शिजले  पाहिजे. डाव पुरणात न पडता उभा राहिला म्हणजे पुरण शिजले असे समजावे. नंतर शिजलेल्या डाळीत पाव चमचा मीठ, जायफळ, वेलदोडयाची पूड व केशर घालावे व रवा भिजत घालावा. नेतर त्यात मैदा, कणीक व मीठ घालून पीठ जरा सैलसर भिजवावे. नंतर त्यात थोडे थोडे तेल घालून कणीक चांगली तिंबून घ्यावी. साधारणपणे पोळीच्या कणकेपेक्षा ही कणीक सैलसर असते. नंतर ह्या कणकेच्या पारीत पुरण भरून हलक्या हाताने  तांदुळाच्या पिठीवर पोळया लाटाव्यात. पोळी तव्यावर टाकताना लाटण्यावर गुंडाळून टाकावी व दोन्हीकडून लालसर डाग पडेपर्यंत भाजावी.

टीपपूरणपोळी वाढताना त्यावर भरपूर साजूक तूप वाढतात. कहींना दूधाबरोबर पूरणपोळी खायला आवडते.

Share
 
Joomla SEO powered by JoomSEF