करमणूक मुख्यपान

हास्य कॉर्नर

 

गुदगुल्या - राजेश अग्निहोत्री

आधुनिक विनोद आपल्या दैनंदिन व एकसूरी आयुष्यात हास्याची कारंजी उडवा. मराठीवर्ल्डच्या वाचकांनी हास्यकॉर्नर सदरासाठी पाठवलेले साहित्य खालील प्रमाणे.या विभागात आम्हाला वाचकांचा सहभाग हवा आहे, तरी आपल्या आयुष्यात घडलेले काही गमतीदार किस्से, विनोद आम्हाला पाठवावे

टिप : हास्यकॉर्नर मधील मजकूरास मराठीवर्ल्ड सहमत असेलच असे नाही.

Share
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

 
सेवासुविधा