साहित्य संमेलन मुख्यपान

 

बॄहन्महाराष्ट्र मंडळ अधिवेशन २००५


तयाचा वेलू गेला गगनावरी
मराठीवर्ल्ड.कॉम आपल्यासाठी घेऊन येत आहे 
बृहन्महाराष्ट्र अधिवेशन वृत्तांत

बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचे अधिवेशन १ जुलै ते ४ जुलै २००५ रोजी संपन्न होत आहे.
मंडळाचे यंदाचे रौप्य महोत्सवी वर्ष. परदेशस्थ मराठी मंडळींचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. मराठी माणसाला साद घालणारी आणि व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारे मराठीवर्ल्ड.कॉम आपल्याकरता ह्या सोहोळयाच्या ताज्या घडामोडी आणि वृत्तांत उपलब्ध करून देत आहे.


Share
 
Joomla SEO powered by JoomSEF

 
सेवासुविधा